Animacja / Animation

Z grupą dzieci ze szkoły Nr 255 rozpoczynamy cykl warsztatów!

Będziemy je na bieżąco relacjonować.

O B S E R W U J C I E . . .

With kids from SP 255 school we start series of workshops. We shall report on line as it goes.

C H E C K

U S

O N

L I N E


film film


.
Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor szkoły podstawowej nr 255 im. C.K Norwida w Warszaie, Małgorzaty Wiadernej, 29 maja 2010 r. zorganizowaliśmy pilotażowy odcinek warsztatów animacji dla dzieci. O kontynuacji poinformujemy wkrótce!

.
Thanks to kindness of Director of primary school no 255 of C.K Norwid patron in Warsaw, Malgorzata Wiaderna on 29th of May 2010 we organized "trailer" animation workshop. Stay tunned for more, we will let you know soon!