hello

hello

F u n d a c j a  T w a r d a  S z t u k a
powstała w październiku 2009 roku z myślą o popularyzacji kultury i sztuki na każdej płaszczyźnie życia społecznego. Jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy służące promocji i rozwojowi twórców oraz ich dorobku.

Zapraszamy do współpracy!

hello

T w a r d a  S z t u k a  F o u n d a t i o n 
was set up during October 2009 for the popularization of arts and culture in every aspect of social life. We are keen and open for any initiatives to promote artists and their work.

Contact us!

Cele fundacji: / Foundation objectives and principles: