Prep / Przygotowania

here comes sheer pleasure - czysta przyjemność...of and for a dream team;-)

photographs / fotografie Monika Kotecka