hello

hello


W edycji limtowanej znajduje się podpisany print (sitodruk) grafiki Miguela Palmy / Limited edition comes with signed print of Miguel Palma work (screen print)


hellohello

hello

.

Książka pod patronatem
A m b a s a d y
B r a z y l i i

hello

pobierz materiały prasowe PL

download press release ENG

Książkę można nabyć

w

W A R S Z A W I E

GŁÓWNEJ KSIĘGARNI NAUKOWEJ

im. Bolesława Prusa w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 7

Główna Księgarnia Naukowa im. B.Prusa

u

W Y D A W C Y

F U N D A C J I
T W A R D A
S Z T U K A

ul. Kickiego 2/U-1

FUNDACJA TWARDA SZTUKA

cena:
40 zł
35 zł zniżka studencka

a k c e p t u j e m y

Standardowe_logo_PayPal


KSIĘGARNI SERENISSIMA W CSW

Z A M E K U J A Z D O W S K I

Księgarnia S E R E N I S S I M A

księgarni
T A R A B U K
przy Browarnej 6


w sklepiku FUNDACJI
B Ę C Z M I A N A
przy Mokotowskiej 65


w
Z A C H Ę C I E
N A R O D O W E J
G A L E R I I
S Z T U K I
K S I Ę G A R N I A R T Y S T Y C Z N E J

K S I Ę G A R N I A A R T Y S T Y C Z N A


we

W R O C Ł A W I U

w księgarni

F A L A N S T E R

Św. Antoniego 23


w

Ł O D Z I

w księgarni

M A Ł A
L I T E R A
A R T

ul. Ogrodowa 19

hello hello

program do pobrania


hello

hello