hello

With our BOOK we invite you into the journey through phenomenal Polish posters that accompanied screenings of British films in Poland.

W przestrzeni ALBUMU zapraszamy w podróż po świecie niesamowitych polskich plakatów, które towarzyszyły projekcjom filmów brytyjskich w Polsce.

hello

hello Henryk Tomaszewski
Photo by Dionizy Gladysz (PAP) .

hello

The Book was created thinking about connoisseurs and for people who have fallen in love with Polish posters.

We want you to enjoy the selection of posters and use them to counter point British film and Polish Art. You will find thoughts of people who care about art, among them Prof. Ian Christie (Birkbeck College www.bbk.ac.uk ), Prof. Maria Kornatowska (PWSFTViT www.filmschool.lodz.pl ), Dr Marek Bartelik (Cooper Union for the Advancement of Science and Arts www.cooper.edu ) and Dr Patricia MacCormack (Anglia Ruskin University, Cambridge www.anglia.ac.uk/ruskin/en/home.html ). The album consists of two parts, text as well as images, with 6 chapters each. We invite you into the journey through Polish posters as well as British films, as the whole idea is based on British posters and their Polish counterparts for British films beginning from 1946.

The album consists of 144 pages with
77 color reproductions on Munken paper and it is a limited and hand numbered series of 300.
size: 38 x 27 cm


ISBN 978-83-930435-0-7

hello

hello

If you wish to purchase the book, please

Contact us - send us e mail

We accept:

Standardowe_logo_PayPal


You can also purchase the book from
K E M I S T R Y gallery in London

Let us know what you think!
t h a n k
y o u

.hello Wiktor Górka
Photo by Surowiec (PAP).

hello

Książka czy też księga przeznaczona jest dla koneserów oraz tych, którzy dopiero zakochują się w polskim plakacie. Znajdą w niej Państwo myśli ludzi związanych ze sztuką, wśród nich Prof. Iana Christie (Birkbeck College) www.bbk.ac.uk, Prof. Marii Kornatowskiej (PWSFTViT) www.filmschool.lodz.pl, Dr Marka Bartelika (Cooper Union for the Advancement of Science and Arts) www.cooper.edu oraz Dr Patricii MacCormack (Anglia Ruskin University, Cambridge) www.anglia.ac.uk/ruskin/en/home.html.

Album podzielony jest na dwie części - tekstową oraz obrazkową, po 6 rodziałów każda. Zapraszamy w podróż po polskim plakacie oraz filmie brytyjskim, ponieważ cały pomysł to brytyjskie plakaty oraz ich polskie odpowiedniki do brytyjskich filmów począwszy od 1946 roku.

144 stronicowy album zawiera 77 barwnych reprodukcji na papierze Munken.
Jest limitowaną, ręcznie numerowaną serią 300 sztuk.
format 38 x 27 cm

ISBN 978-83-930435-0-7

Książkę można nabyć w Narodowej Galerii Sztuki ZACHETA w Warszawie www.zacheta.art.pl/

księgarniach: Mała Litera i Mała Litera Art w Łodzi

Mała Litera

Mała Litera Art

Special thanks / Specjalne podziękowania

hello